-30%

திருச்சி பாரதன் (Thiruchi Baarathan)

RM 70.00

 • தலை சிறந்த நற்பண்புகளை வளர்க்கும் சிறுகதை, கவிதை, நாடக நூல்கள்.
 • இளையோரைக் கவரும் மொழிநடை.
 • தற்போதைய பாடத்திட்டத்திற்கு ஏற்ற இலக்கிய நூல்கள்.
 • படங்களின் வழி கதையோட்டம். 

நூல் பட்டியல்:

 1. அப்பாவின் ஆசை
 2. சுற்றுலாப் பரிசு
 3. ஒற்றுமையே உயர்வு
 4. ரஷியாவுக்குப் போகிறேன்
 5. போர் முடிந்தது
 6. நன்றி மறவாதே
 7. வாழும் வள்ளுவம்
 8. அழகு நிலா
 9. வள்ளுவர் வழியில்
 10. உயர்ந்த முத்து
View cart

Additional information

Weight 829 g
Dimensions 13 × 5 × 18 cm