-30%

நன்னூல் – NANNOOL

RM 16.80

SKU: 110511782010 Categories: , Tags: , ,

Description

புலியூர்க்கேசிகனின்

இலக்கண வரம்புகளை வழுவாமல் காத்தால் தமிழ்மொழி  என்றும் தன் எழில் குன்றாது சிறப்பாக விளங்கும். தமிழ் இலக்கண நூால்களுள் தொன்மையானது தொல்காப்பியம் ஆகும். தொல்காப்பியத்துக்குப் பின்னர் எழுந்தவற்றுள்,அனைவரும் விருப்புடன் கற்று வந்தது பவணந்தி முனிவரின் நன்னூல் ஆகும். எழுத்தும் சொல்லும் பொருளும் யாப்பும் அணியும் என்னும்  ஐந்து இலக்கணங்களுள் , முதல் இரண்டுமான எழுத்தையும் குறித்த இலக்கணங்களை இந் நன்னூல் கூறுகின்றது.

Additional information

Weight 319 g
Book Author

Puliyur Kesigan

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “நன்னூல் – NANNOOL”