-20%

கல்வியும் சிந்தனையும்

Original price was: RM 40.00.Current price is: RM 32.00.

K.Narayanasamy

Description

கல்வியும் சிந்தனையும்’ எனும் இந்நூல் முன்னாள் விரிவுரையாளர் திரு.கு.நாராயணசாமி அவர்களால் எழுதப்பட்டது.

தமிழ்க் கூறு நல்லுலகில் இந்நூல் ஓர் அரிய முயற்சியாகும். 8 தொகுதிகளை 8 சிந்தனைகளாக வெளிக்கொணர்ந்துள்ளார். கல்வியும் சிந்தனையும், சிந்தனை கோட்பாடுகளும், சிந்திக்க கற்பித்தல், வினாக்களும்- வட்டங்களும், சிந்தனையைக் கற்பித்தல், சிந்தனையைக் கற்பித்தலில் வரிப்படக் கருவி, சிந்தனைக் கற்பித்தலின் கூறுகள், சிந்தனை கற்பித்தலில் சிந்தனை மீட்சி மற்றும் சிந்தனையைக் கற்பித்தல் : அணுகுமுறைகளும் முறைமைகளும் ஆகும். இந்த நூல் சிந்தனைத் திறன் தொடர்பான ஒட்டு மொத்த பார்வையை நூலாசிரியர் இந்நூலில் பதிவு செய்துள்ளார்.

Additional information

Weight 485 g

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “கல்வியும் சிந்தனையும்”