வெற்றி நூல் தமிழ் மொழி – ஆண்டு 6 (Vetri Nool Bahasa Tamil – Tahun 6), KSSR, Revision Only

-10%

வெற்றி நூல் தமிழ் மொழி – ஆண்டு 6 (Vetri Nool Bahasa Tamil – Tahun 6), KSSR, Revision Only

RM 13.41

View cart

Description

 

தமிழ் மொழி ஆண்டு 6

  • KSSR அறிவியல் பாட நூலின் அடிப்படையில் திறமிகு ஆசிரியர்களால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
  • தர ஆவணம் பரிந்துரைத்துள்ள 10 அலகுகளுக்கான பயிற்சிகள்
  • ஒவ்வோர் அலகிலும் பாட அறிமுகம், பயிற்சிகள், உயர்நிலைச் சிந்தனைத் திறன், தேர்வுக் களம்( தாள் 1 & 2)
  • 5-வது அலகின் இறுதியில் அரையாண்டுத் தேர்வுத் தாள் உள்ளது.
  • 10-வது அலகின் இறுதியில் ஆண்டுத் தேர்வுத் தாள் உள்ளது.
  • எல்லாப் பயிற்சிகளுக்கும் தேர்வுத் தாள்களுக்கும் முழுமையான விடைகள் உள்ளன.

 

Additional information

Weight 262 g
has been added to your cart.
Checkout