உச்சம் தொடு அறிவியல் ஆண்டு 4 (Ucham Thodu PBD Sains Year 4)

RM 9.90

Description

Description: KSSR (Semakan) DSKP & பள்ளிப் பாட நூல்கள் அடிப்படையில்:

– உருவாக்க மதிப்பீடுகள்

– திரள் மதிப்பீடுகள்

– I-think சிந்தனை வரைபடங்கள்

– QR – இல் கூடுதல் அறிவியல் செய்திகள்  

– முழுமையான விடைகள்

Additional information

Weight 229 g
Dimensions 19 × 1 × 25.5 cm