-20%

இலக்குகள் (ILAKUGAL)

RM 47.20

Description

இந்த நூல் ஆங்கிலத்தில் புகழ் பெற்ற நூலான ‘GOALS’ என்ற நூலிருந்து தமிழ் மொழிக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நூலாகும்.

இலக்குகளை அடைய தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ரகசியங்களை இந்நூலில் பிரையன் டிரேசி அவர்கள் பகிர்ந்துள்ளார். பிரையன் டிரேசி இந்த நூலில் இலக்குகளை அடைய 12 அம்சத் திட்டம் ஒன்றை முன்வைக்கிறார்.

Additional information

Weight 0.28 g
Dimensions 14 × 2 × 22 cm