-20%

ஆசிரியம்

RM 16.00

ஆசிரியம்- என். எஸ். இராஜேந்திரன்

View cart

Description

  • தமிழ்க் கல்வி வரலாறு, தமிழ்க் கற்றல் கற்பித்தல் எனும் இரு கூறுகளை உள்ளடக்கியது
  • ஆய்வுக் கட்டுரைகளைக் கொண்டுள்ளது
  • இணைப் பேராசிரியர் முனைவர் என். எஸ். இராஜேந்திரனின் நூல்
  • ஆசிரியத்துறையைச் சார்ந்த நூல்

Additional information

Weight 155 g