அறிவியல்/Science ஆண்டு 4(New KSSR 2020)

-10%

அறிவியல்/Science ஆண்டு 4(New KSSR 2020)

RM 12.90 RM 11.61

அறிவியல் பயிற்சி நூல் – ஆண்டு 4

Description

அறிவியல் ஆண்டு 4

  • KSSR(Semakan/ சீராய்வு அறிவியல் பாட நூலின் அடிப்படையில் திறமிகு ஆசிரியர்களால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
  • தர ஆவணம் பரிந்துரைத்துள்ள 10 அலகுகளுக்கான பயிற்சிகள்
  • ஒவ்வோர் அலகிலும் பாட அறிமுகம், பயிற்சிகள், உயர்நிலைச் சிந்தனைத் திறன், தேர்வுக் களம்( தாள் 1 & 2)
  • 5-வது அலகின் இறுதியில் அரையாண்டுத் தேர்வுத் தாள் உள்ளது.
  • 10-வது அலகின் இறுதியில் ஆண்டுத் தேர்வுத் தாள் உள்ளது.
  • எல்லாப் பயிற்சிகளுக்கும் தேர்வுத் தாள்களுக்கும் முழுமையான விடைகள் உள்ளன.

Additional information

Weight 400 g
You've just added this product to the cart: