-20%

பாபிலோனின் மாபெரும் செல்வந்தர்(PAPILONIN MAAPERUM SELVANTHAR)

RM 24.00

View cart

Description

பண்டைய உருவகக் கதைகள் அடிப்படைப்ப் பொருளாதர அறிவுரகளை இந்நூல் வழங்குகின்றது.

செல்வத்தை ஈட்டி,, அதைப் பாதுகாத்து, அதைப் பன்மடங்கு பெருக்கியிருந்த பாபிலோனியச் செல்வந்தர்களின் வெற்றி இரக்கசியங்களை, ஜார்ஜ் எஸ். கிளேசன், சுவாரிசியமான கதைகளின் வடிவில் இந்நூல் நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்கிறார்.

Additional information

Weight 0.15 g
Dimensions 13 × 2 × 20 cm