-35%

தொல்காப்பியம்

RM 22.10

தொல்காப்பியம் – புலியூர் கேசிகன் 

Description

* தொல்காப்பியம் பற்றிய நூல்

* புலியூர்கேசிகன் நூல்

*எழுத்து – சொல் – பொருள் என மூன்று அதிகாரப் பகுப்பினையைக் கொண்டது

* எளிதாகப் புரியும் வகையில் அமைந்துள்ளது

Additional information

Weight 393 g