-20%

செவ்வானம் (SEFVAANAM)

RM 59.20

View cart

Description

செவ்வானம் நாவல் பெரணமல்லூர் சேகரன் அவர்களால் எழுதப்பட்டுள்ளது.

செவ்வானம் என்ற இந்த நாவல் வாழ்க்கையைப் பல்வேறு கோணங்களிலிருந்து படம் பிடித்துள்ளது. பாத்திரங்கள் அனைத்தும் அதனதன் அளவில் இயல்பு மீறாமல் படைக்கப்பட்டுள்ளன. வாசிப்பு தடைபடாமல் விறுவிறுப்பான நடையில் எழுதப்பட்டுள்ளது இந்நாவலின் சிறப்பாகும்.

Additional information

Weight 0.43 g
Dimensions 14 × 3 × 21 cm