-25%

வெற்றி நூல் கணிதம் – ஆண்டு 4 (Vetri Nool Matematik – Tahun 4) Revision Only

RM 9.65

கணிதம் பயிற்சி நூல் – ஆண்டு 4

View cart

Description

கணிதம் ஆண்டு 4

  • KSSR(Semakan/ சீராய்வு கணிதப் பாட நூலின் அடிப்படையில் திறமிகு ஆசிரியர்களால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
  • தர ஆவணம் பரிந்துரைத்துள்ள 10 அலகுகளுக்கான பயிற்சிகள்
  • ஒவ்வோர் அலகிலும் பாட அறிமுகம், பயிற்சிகள், உயர்நிலைச் சிந்தனைத் திறன், தேர்வுக் களம்( தாள் 1 & 2)
  • 3-வது அலகின் இறுதியில் அரையாண்டுத் தேர்வுத் தாள் உள்ளது.
  • 8-வது அலகின் இறுதியில் ஆண்டுத் தேர்வுத் தாள் உள்ளது.
  • எல்லாப் பயிற்சிகளுக்கும் தேர்வுத் தாள்களுக்கும் முழுமையான விடைகள் உள்ளன.

Additional information

Weight 400 g