-35%

இலக்கிய திறன் (Ilakkiya Thiran)

RM 24.00 RM 15.60

  • Description

Description

  • இலக்கிய திறனாய்வு தொடர்பான ஆய்வு நூல்
  • இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் பயன் படும் மொழி ஆராய்ச்சி நூல்.